การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุณีย์ ล่องประเสริฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; อรุษ คงรุ่งโชค; อภิญญา ศรีอักษร
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; วัลภา รักบำรุง
2560คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; เมทินี นาคมิตร
2558พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; นันทวรรณ ช่างคิด; อรทัย จันทโร
2560สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; ดวงกมล ยืนยง