กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/600
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ภาษาไทยสมัยสุโขทัย
คำสำคัญ: ภาษาไทยสมัยสุโขทัย
ประวัติศาสตร์ไทย
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/600
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8437
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
สรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย-ภาษาไทยสมัยสุโขทัย.pdf56.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น