กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/585
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.creatorนาตยา ปานคี-
dc.creatorนิทรา ปานซัง-
dc.creatorพรศรี แสงมณี-
dc.creatorสุกัญญา หลีกภัย-
dc.creatorสุจินต์ ใสใจดี-
dc.creatorอุทัย พรหมเดช-
dc.date.accessioned2019-03-18T02:28:49Z-
dc.date.accessioned2019-05-07T10:38:02Z-
dc.date.available2019-03-18T02:28:49Z-
dc.date.available2019-05-07T10:38:02Z-
dc.date.created2019-03-18T02:28:49Z-
dc.date.issued2530-
dc.identifierhttp://localhost/jspui/handle/123456789/8422-
dc.identifier.urihttp://ir.sru.ac.th/handle/123456789/585-
dc.languageth-
dc.publisherสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-
dc.subjectการประดิษฐ์-
dc.subjectกาบพลับเพลิง-
dc.subjectการจัดดอกไม้ในพิธี-
dc.titleวีดีโอเทปเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากกาบพลับพลึง-
dc.typeBook-
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
วิดีโอเทปเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากกาบพลับพลึง.pdf12.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น