กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/562
ชื่อเรื่อง: นิทานพื้นบ้านอำเภอเกาะสมุย
คำสำคัญ: นิทานพื้นบ้าน
ประเภทนิทานพื้นบ้าน
การอนุรักษ์นิทานพื้นบ้าน
วันที่เผยแพร่: 2527
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/562
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8399
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
นิทานพื้นบ้านของอำเภอเกาะสมุย.pdf22.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น