กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/545
ชื่อเรื่อง: ทำเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย
คำสำคัญ: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ทำเนียบนาม
วันที่เผยแพร่: 2535
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/545
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8382
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
ทำเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย.pdf136.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น