กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/543
ชื่อเรื่อง: อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สวัสดิ์ เกษกล้า
คำสำคัญ: ประวัติ
การทำงาน
พระราชทานเพลิงศพ
วันที่เผยแพร่: 24-มีน-2524
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/543
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8380
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
งานพระราชทานเพลิงศพ อ.สวัสดิ์ เกษเกล้า.pdf14.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น